NVCMS Dashboard

Bảng thống kê thông tin NVCMS

Tổng tiền nhuận bút 01/06/2021-15/06/2021
0 vnđ
15506652 vnđ (thực nhận /250 view)
Tống lượt view 01/06/2021-15/06/2021
%
đạt chuẩn > 205/1 bài
Thống kê lượt view theo ngày
Tổng:
Orders over time
Orders
329
4.63%
vs. last week
Customers
194
4.63%
vs. last week
Bài vừa xuất bản
#
Thông tin
Danh mục
Nhuận bút
View
Bài View thấp nhất
Google Trend Keword
Traffic Sources
Store Visitors