NVCMS Dashboard

Bảng thống kê thông tin NVCMS

Lượt truy cập
Bài vừa xuất bản lên trang
Số người đang xem
Google Trend Keyword
Bài đang được xem
Tổng tiền nhuận bút 01/06/2022-30/06/2022
0 vnđ
44876720 vnđ (thực nhận /300 view)
Tống lượt view 01/06/2022-30/06/2022
%
đạt chuẩn > 300/1 bài
Thống kê lượt view theo ngày
Tổng:
Orders over time
Orders
329
4.63%
vs. last week
Customers
194
4.63%
vs. last week
Bài vừa xuất bản của bạn
#
Thông tin
Danh mục
Nhuận bút
View
Bài View thấp nhất của bạn