NVCMS Dashboard

Bảng thống kê thông tin NVCMS

Tổng tiền nhuận bút 01/10/2021-27/10/2021
0 vnđ
45450220 vnđ (thực nhận /300 view)
Tống lượt view 01/10/2021-27/10/2021
%
đạt chuẩn > 300/1 bài
Thống kê lượt view theo ngày
Tổng:
Orders over time
Orders
329
4.63%
vs. last week
Customers
194
4.63%
vs. last week
Bài vừa xuất bản của bạn
#
Thông tin
Danh mục
Nhuận bút
View
Bài View thấp nhất của bạn
Google Trend Keword
Traffic Sources
Store Visitors